Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü, modern eğitim ortamının sağlanması amacıyla kurulan teknolojik alt yapıyı ve bilgi kaynaklarını ilgilendiren her türlü konuda; öğrencilere, akademik ve idari kadroya destek vermek ve tüm bilişim faaliyetlerini yönetmek ve planlamakla sorumludur. Teknik destek, bilgi-işlem faaliyetleri, sunucular, yazılımlar, internet, intranet, e-posta gibi bilişim faaliyetleri ile bilgi kaynaklarının planlanması ve temini, güvenlik sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi, elektronik kaynakların planlanması ve sunumu gibi faaliyetler de bu birimin alanına girmektedir.

Faaliyetler

 • Üniversitenin yerel ağ ve internet bağlantılarının planlanması, yapılandırılması ve çalışır durumda olmasını sağlamak,
 • Virüs ve bilişim suçlarına karşı güvenlik tedbirlerinin alınması, olası suçlara karşı gerekli veri hareketlerinin kayıtlarının tutulması,
 • Sunucuların güncel ve çalışır durumda olmasını sağlamak,
 • Sunucu sistem odasının tesisi, standart değerler içerisinde çalışması, yangın, doğal afetler, su basması ve elektriksel sorunlara karşı önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Yedekleme teknolojileri kullanılarak verilerin düzenli yedeklerinin alınmasını sağlamak,
 • Kullanıcı bilgisayarlarının güncel ve çalışır durumda olmasını sağlamak,
 • Tüm kullanıcıların çıktı alma ihtiyaçlarına yönelik yazıcı sistemlerinin çalışır durumda olmasını sağlamak,
 • Web sitesinin yayında olmasını sağlamak,
 • Tüm kullanıcılara e-posta, web vb. internet olanaklarını sağlamak,
 • Elektronik duyuru panolarının güncel ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,
 • Her türlü bilgisayar arızası ve teknik destek ihtiyaçlarına yanıt vermek,
 • Üniversitenin her türlü yazılım ihtiyaçlarını iç ve dış kaynak kullanımı ile gidermek.
Cyprus Science UniversityDr. Fazıl Küçük Caddesi No. 80 Ozanköy, Girne Kuzey Kıbrıs31Turkey